ÎNCREDINŢARE

Negreşit, scrierile Părinţilor Bisericii sunt continuarea firească, peste timp, a revelaţiilor dumnezeieşti din Noul Testament. Sunt oglinda curată a vieţuirii noastre creştine, sunt chipuri ale iubirii pînă la jertfa mucenicească pentru Hristos, sunt mărturii ale adevărului ortodox faţă de răstălmăcirile păgîne, iudaice sau eretice.
Bogate în teologia înaltă a minţilor ascuţite sau în misticismul nebunilor pentru Hristos, descoperim în fiecare cuvînt al acestor scrieri un suflet ce arde pentru mîntuire, o inimă plină de înflăcărare pentru adevărul în care Părinţii trăiesc şi cred; pentru ei Hristos este totul.
Drumul de la moarte la înviere este unul anevoios. Atît timp cît Ortodoxia cea veche înseamnă jertfă, răstignire, unire cu Biserica cea Una, răzvrătire împotriva păcatului şi neîmpăcare cu duhul acestei lumi, iar Ortodoxia cea nouă înseamnă schimbarea rînduielilor, înnoirea învăţăturilor de credinţă, transformarea Creştinismului în creştinisme şi a Bisericii în biserici, nemărturisirea adevărului, împăcarea cu apostazia şi apostaţii acestui veac - cu uşurinţă vom putea deosebi adevărul de minciună, lumina de întuneric, calea strîmtă către Împărăţia Cerurilor de drumul universal şi "nediscriminatoriu" către iad.
Ca să învieze, Hristos a murit răstignit de mîna celor care Îl aşteptau să I se închine. Ca să fie răstignit, Hristos a fost trădat de cel care ar fi trebuit să-L propovăduiasca lumii. Dacă Adevărul a stat întemniţat în numele "dreptăţii", dacă umaniştii au ucis pe Fiul Omului şi Creatorul a fost scuipat şi pălmuit de făptură, atunci singură Ortodoxia - în măduva sa - este cea mai de preţ "nebunie" şi dureroasă "rebeliune", este de fapt inversarea logicii, răsturnarea "normalităţii" şi "virtuţilor" acestei lumi.
Credem, aşadar, că într-acolo se îndreaptă şi rostul acestei smerite alcătuiri.

Conon Monahul

ORTODOXIE

noutati editoriale
Carti de cult: liturghier, triod, penticostar
molitfelnicul necenzurat
cîrma canonica a bisericii
noutati editoriale
Colectia de reviste Gand si Slova Ortodoxe
sinodiconul ortodoxiei

CATOLICISM

Traian Ciorba despre Filioque
Ereziile Apusului vol.1
Sfintii Fotie, Grigorie si Marcu
Sfintii despre Catolicism

PROTESTANTISM

noutati editoriale
Despre ereziile baptiste
Wurtz despre Martorii Iehova
Despre ereziile neo-protestante
Ratacirile Penticostale
Apostaziile Baptiste din 2009
Arheologia Icoanei
Cullmann despre Botezul copiilor
Ramificatiile ilogice neoprotestante

ECUMENISM

noutati editoriale
DESPRE TAINELE ERETICILOR
ORTODOXIA ŞI ETERODOXISMUL ECUMENIST
Intrebari despre ecumenism
Corneanu si problemele eclesiologice
Eftimie de la Huta
Conferinta antiecumenica Testalonic 2004
Traian Ciorba despre una Evanghelie
Ecumenismul si ispitirea ortodoxa
Sfaturi ortodoxe despre veac
Monofiziti, necalcedonieni, armeni, copti, iacobiti
Sfintii despre ecumenism
Traian Ciorba despre monofiziti

UMANISM

noutati editoriale
xxxT
Berdiaev raul si mantuirea
Pietismul o erezie eclesiologica
Despre chipul omului nou
Ortodoxia si umanismul religios
Despre antihrist
Feriti-va de vicleana pecetluire 1
Feriti-va acum de vicleana pecetluire 2
Bolile homosexualilor
CD Ortodoxia sfintilor parinti